Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller
Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nước Chiller
Địa chỉ: 103/20 Lê Minh Nhựt, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM 0918870287 chemmax@chemmax.vn
Góc kỹ thuật

Tiêu chuẩn nước Chiller

Chi tiêu nước Chiller, hay hệ thống nước làm mát tuần hoàn kín

STT Chỉ tiêu ĐVT Tiêu chuẩn Ghi chú
01 Ngoại quan - Trong suốt Kiểm tra nhanh ăn mòn
02 Độ đục NTU < 20 -
03 pH - 9-11 Kiểm soát ăn mòn sắt
04 TDS ppm < 3,000 -
05 Đồng hòa tan ppm as Cu < 0.2 Giám sát ăn mòn đồng
06 Tổng sắt ppm as Fe < 2 Giám sát ăn mòn sắt
07 Nitrite (*) ppm as NO2 500-1,000 Nồng độ dư hóa chất
08 Tổng vi sinh CFU/ml < 10,000 Giám sát vi sinh
09 SRB CFU/ml < 1 Giám sát SRB

(*): Khi sử dụng Maxtreat 2925.

Ghi chú: Bảng tiêu chuẩn trên được đề xuất bởi Chemmax và Thermax Chemical, phù hợp với chương trình Nitrite xử lý nước làm mát tuần hoàn kín, và Chiller.

Các ứng dụng khác, gốc hóa chất khác, cần xây dựng bảng tiêu chuẩn riêng.

Coppyright © 2020 . All right reserved.
Đang online: 5 | Trong ngày: 122 | Trong tháng: 4286 | Tổng truy cập: 193912
backtop